MIDDELS IRRITERT…

Man skal alltid være forsiktige med å påstå ting, så jeg vokter meg vel for å gjøre det . Men man kan kanskje få lov å stille et par spørsmål ??

Yarrah har startet i travløp i Norge, Sverige, Finland, Tyskland . På tilsammen 65 starter er han ALDRI blitt påkjørt…….
På 6 starter tilsammen på Vincennes, er han blitt påkjørt/påridd/kappet beina på hele 3 ganger !!!!     Litt undersøkelser (med forbehold) viser at det i disse tilfellene ikke engang er blitt utskrevet bøter……

Tilfeldigheter ???  Hmmmm…… er kanskje ikke helt overbevist !

clip-art-question